Brightworks Plastik Akademi

Brightworks Plastik Akademi sanayinin en temel ihtiyacı olan nitelikli iş gücü oluşturmaya yönelik olarak mavi ve beyaz yaka çalışanların iş hayatlarında plastik enjeksiyon kalıplama prosesi bilgisini genişleterek olası problemleri önceden görüp önlem alma, verimliliği artırma, maliyetleri düşürmenin yanısıra sektördeki yeni nesil teknolojileri takip etme ve firma vizyonunu o doğrultuda şekillendirebilmelerini hedeflemektedir. Eğitimlerimiz sanayinin yanısıra, üniversiteler, öğrenciler, enstitüler ve plastik enjeksiyon sektöründe yer almak, sektöre ilgi duyan bireyler için de gerçekleştirilmektedir.

Verimli bir eğitim için eğitim öncesi bilgi ve beceri seviyenizin doğru tespit edilmesi hayatidir. Bilgi seviyenizin doğru tespit edilmesi ve sizin için en uygun eğitim modülünün ve içeriğinin belirlenebilmesi için info@bwetr.com adresinden bizimle iletişime geçerek kısa bir değerlendirme sınavına girebilirsiniz...

Eğitim takvimi ve ücret detaylarına https://www.bwetr-pa.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Eğitim Modülleri

Ana Hatlarıyla Eğitim İçeriği

 • Temel Polimer/ Plastik Hammadde Bilgisi
 • Plastik Enjeksiyon Tezgahı, Komponentleri
 • Plastik Enjeksiyon Çevrimi Yapısı
 • 11 + 2 Plastik Enjeksiyon Proses Parametresi ve Etkileri
 • Proses – Makine Uyumu Evalüasyonu
 • Plastik Eriyik Akış Davranışı ve Vizkosite İlişkisi (Simülasyon programı üzerinden örnek vaka incelemesi)
 • Temel Plastik Parça Tasarım Kuralları
 • Plastik Enjeksiyon Kalıpları – (CAD Programı üzerinden örnek vaka incelemesi)
 • Kalıp Devreye Alımında Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Çekme ve Çarpılma Nedir
 • Genel Plastik Parça Hataları ve Çözme Yöntemleri
 • Yaygın Enjeksiyon Prosesi Mitleri
 • Atölye Çalışması (Makine Başı Uygulama Çalışması)

 
Kimler Katılmalı
Bu eğitim için hedef katılımcı grubu Plastik enjeksiyon sektöründe henüz 2 yıldan daha az tecrübeli Üretim, Proses, Ar-Ge, Kalite, Proje, Bakım, Metod vb… departmanları çalışanları ile plastik enjeksiyon sektöründe yer almak isteyen ve bu alanda herhangi bir akademik, teknik eğitimi ve/ya aktif tecrübesi olmayan kişilerdir.
 
​Eğitim Süresi
2 Gün
 
Eğitim Saatleri
09:00 – 17:00
 
Eğitim Metodu
Eğitim power point sunuları, örnek numune plastik parçalar ile CAE / CAD programları eşliğinde kalıp ve plastik eriyik akışı için örnek vaka incelemeleri, makine başı uygulamaları şeklinde gerçekleştirilmektedir.
 
Bu Eğitim Hangi Dillerde Verilebilir
Türkçe / İngilizce

Ana Hatlarıyla Eğitim İçeriği

 • Plastik Ürün Birim Proses Maliyet Yapısı
 • Plastik Parçaya Uygun Doğru Makine Seçimi
 • Kapama Kuvveti Hesabı
 • Sıcak – Soğuk Yolluk Kararı
 • Optimum Kalıp Göz Sayısı Belirlenmesi
 • Doğru Soğuma ve Çevrim Zamanı
 • Maliyet Tasarrufu için Parça Tasarımı İyileştirme İpuçları
 • Enjeksiyon Tezgahı Enerji Sarfiyat Yapısı
 • Plastik Enjeksiyon Kalıbı Maliyet Yapısı
 • Enjeksiyon Prosesi Darboğazları
 • Enjeksiyon Prosesi Maliyet İyileştirme Noktaları

 
Kimler Katılmalı
Bu eğitim için hedef katılımcı grubu Plastik enjeksiyon sektöründe yer alan satınalma, satış ve proje sorumlularıdır.
 ​
 Eğitim Süresi
1 Gün
 
Eğitim Saatleri
09:00 – 17:00
 
Eğitim Metodu
Eğitim power point sunuları, örnek numune plastik parçalar üzerinden vaka incelemeleri, katılımcılar ile açık tartışmalar eşliğinde gerçekleştirilmektedir.
 
Bu Eğitim Hangi Dillerde Verilebilir
Türkçe / İngilizce

Ana Hatlarıyla Eğitim İçeriği

 • Genel Polimer Bilgisi
 • Nem Emmeye Yatkın ve Yatkın Olmayan Polimerler
 • Hammadde Etiketleri Tanımlama
 • Hammadde Depolama ve Besleme
 • Hammadde Kurutmanın Önemi ve Etkileri
 • Dewpoint Ölçümü
 • Kurutucu Tipleri ve Kullanım Alanları
 • Doğru Kurutucu Seçimi
 • Kurutma Kapasitesi Hesaplama
 • Malzeme Optimum Bekleme Süresi Hesaplama
 • Hammadde Geri Dönüşümü

 
Kimler Katılmalı
Bu eğitim için hedef katılımcı grubu plastik enjeksiyon sektöründe yer alan üretim, proses geliştirme, metod, hammadde hazırlama ve kalıp devreye alma sorumlularıdır.
 ​
Eğitim Süresi
1 Gün
 
Eğitim Saatleri
09:00 – 17:00
 
Eğitim Metodu
Eğitim power point sunuları, örnek numune plastik parçalar üzerinden vaka incelemeleri ile enjeksiyon makinesi, plastik hammadde ve kurutucu ekipmanları üzerinden katılımcılar ile açık tartışmalar eşliğinde gerçekleştirilmektedir.
 
Bu Eğitim Hangi Dillerde Verilebilir
Türkçe / İngilizce

Ana Hatlarıyla Eğitim İçeriği

 • Yolluk Tasarım ve Konumu Stratejileri
 • Sıcak Yolluk Nedir?
 • Sıcak Yolluk – Soğuk Yolluk Seçimi
 • Açık Uçlu Sıcak Yolluk Sistemleri
 • Valf Yolluk Sistemleri ve Tipleri
 • Açık Uçlu – Valf Yolluk Seçimi
 • Yolluk Giriş Tipleri ve Kullanım Alanları
 • Sıcak Yolluk Meme Tipleri ve Seçimi
 • Manifold Tipleri ve Seçimi
 • Yolluk Dengeleme: Reolojik – Mekanik Dengeleme
 • Yolluk Montajı
 • Elektriksel Yapısı ve Kontrol Üniteleri
 • Moldflow Simülasyonu Eşliğinde Eriyik Akış Karakteristiği İncelemesi
 • Yolluk girişi – kesme ve kayma oranı ilişkisi
 • Yolluk Çapı ve Profili Hesaplama Formülleri
 • Yolluk Sistemlerinde Basınç Düşüşleri
 • Akış Uzunluğu / Et Kalınlığı Oranı
 • Yolluk Girişinin Çekme ve Çarpılmaya Etkisi
 • Yolluk Girişinin Kozmetik Etkileri
 • Yolluk Sistemleri Açısından Yaygın Parça ve Kalıp Tasarım Hataları

Kimler Katılmalı
Bu eğitim için hedef katılımcı grubu plastik enjeksiyon kalıp tasarımcıları, parça tasarımcıları, kalıp imalatçıları, proje liderleri, ar-ge çalışanlarıdır.
 ​
Eğitim Süresi
1 Gün

Eğitim Saatleri
09:00 – 17:00

Eğitim Metodu
Eğitim power point sunuları, örnek sıcak yolluk komponentleri, örnek numune plastik parçalar üzerinden vaka incelemeleri ile örnek valf yolluklu 4 gözlü kalıp üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Bu Eğitim Hangi Dillerde Verilebilir
Türkçe / İngilizce

Ana Hatlarıyla Eğitim İçeriği

 • Temel Bakım Prensipleri
 • Önleyici, Kestirimci, Proaktif Bakım Yöntemleri
 • Enjeksiyon Tezgahı Genel Görünümü ve Kritik Komponentleri
 • Vida-Ocak Aşınma Ölçümü
 • Çek Ring Kontrolü (Ocak)
 • Makine Plaka Paralelliği
 • Tutmaya Geçiş Hassasiyeti Kontrolü
 • Makine Parametre Gerçekleşmesi Ölçümü ve Dökümantasyonu
 • Makine Lineeritesi Kontrolü
 • Yastıklama Hassasiyeti Kontrolü
 • Toplam Strok Reaksiyonu
 • Mal Alma Hassasiyeti
 • Kapama Kuvveti Uygulama Stabilitesi
 • Önleyici ve Kestirimci Bakım İpuçları
 • Bakım Frekansları ve Planlaması
 • Yardımcı Ekipman Bakımları
 • Kritik Kalıp Bakım Ekipmanları ve Bakım Sıklıkları
 • İtici, kolon, burç, yolluk bakımları
 • Maça Kontrolleri
 • Valf Yolluk Bakımları

Kimler Katılmalı
Bu eğitim için hedef katılımcı grubu üretim ve bakım sorumlularıdır.
 ​
Eğitim Süresi
2 Gün

Eğitim Saatleri
09:00 – 17:00

Eğitim Metodu
Eğitim power point sunuları ile makine başında ve kalıp üzerinde atölye çalışması şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Bu Eğitim Hangi Dillerde Verilebilir
Türkçe / İngilizce

Ana Hatlarıyla Eğitim İçeriği

 • Temel Polimer/ Plastik Hammadde Bilgisi
 • Plastik Enjeksiyon Tezgahı Gene Görünümü ve Komponentleri
 • Plastik Enjeksiyon Çevrimi ve Temel Parametreler
 • Hammadde Hazırlama
 • Plastik Enjeksiyon Kalıpları
 • Kalıp Bağlama ve Devreye Alma Prosedürü
 • Genel Plastik Parça Hataları ve Çözme Yöntemleri
 • Yaygın Enjeksiyon Prosesi Mitleri
 • Atölye Çalışması (Makine Başı Uygulama Çalışması)


Kimler Katılmalı
Bu eğitim plastik enjeksiyon ile ürün üreten tesislerde plastik enjeksiyon tezgah operatörleri, kalite kontrol operatörleri, kalıp bağlama operatörleri ve bu alanlarla ilişkili departmanlarda yer alan operatör seviyesi çalışanları için kurgulanmıştır. 

​Eğitim Süresi
1 Gün

Eğitim Saatleri
09:00 – 17:00

Eğitim Metodu
Eğitim power point sunuları, örnek numune plastik parçalar ile CAE / CAD programları eşliğinde kalıp ve plastik dolum örnek vaka incelemeleri, makine başı uygulamaları şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Bu Eğitim Hangi Dillerde Verilebilir
Türkçe / İngilizce

Ana Hatlarıyla Eğitim İçeriği

 • Genel Polimer Bilgisi
 • Plastik Enjeksiyon Prosesi Temelleri
 • Sistematik Parça Tasarım Kuralları
 • Parça Tasarımı ve Enjeksiyon Noktasının Dolum Davranışına Etkisi
 • Et Kalınlığı Farklılıkları ve Etkileri VE Minimizasyonu
 • Izgara Yapılar, Rib Kalınlıkları, Boss Tasarımları
 • Çıkma ve Karşı Çıkma Açıları
 • Görsel Yüzeylerde Et Kalınlığı Farklılıkları (day-night design)
 • Proses Güvenliği Açısından Parça Tasarımı Etkileri (birleşme izleri, hava kapanları…)
 • Cidar Kalınlığı / Akış Uzunluğu oranının önemi
 • Tutma Profili – Parça Geometrisi İlişkisi
 • Soğuma Süresi – Parça Geometrisi İlişkisi
 • Soğuk ve Sıcak Birleşme ve Parça Tasarımı Bağıntısı, Mekanik Performans Etkileri
 • Fiber vb Dolgulu Malzemelerde Akış Yönlenmesi Parça Tasarım İlişkisi
 • Stres-Gerinim ve Diğer Mekanik Performanslar ile Parça Tasarım İlişkisi
 • Yolluk Sistemleri – Parça Tasarım İlişkisi
 • CAD / CAE Eşliğinde Örnek Vaka İncelemeleri
 • Makine Başında Dolum Davranışı İncelenmesi Atölye Çalışması

 
Kimler Katılmalı
Bu eğitim için hedef katılımcı grubu plastik parça ve ürün tasarımcıları, AR-GE sorumluları, Proje Liderleri vb… pozisyonlarda çalışanlarlardır.
 
​Eğitim Süresi
2 Gün
 
Eğitim Saatleri
09:00 – 17:00
 
Eğitim Metodu
Eğitim power point sunuları, örnek numune plastik parçalar ile CAE / CAD programları eşliğinde kalıp ve plastik eriyik akışı için örnek vaka incelemeleri ile makine başı uygulamaları şeklinde gerçekleştirilmektedir.
 
Bu Eğitim Hangi Dillerde Verilebilir
Türkçe / İngilizce

Ana Hatlarıyla Eğitim İçeriği

 • Enjeksiyon Tezgahı ve Prosesi Genel Bilgisi
 • Kalıp ve Yolluk Sistemleri Tipleri
 • Moldflow Simülasyonu Eşliğinde Eriyik Akış Karakteristiği İncelemesi
 • Basınç Düşüşü Nedir? Akış Uzunluğu / Et Kalınlığı Oranı
 • 2 Plaka – 3 Plaka Kalıp Karşılaştırması
 • Kalıp Çelikleri, Özellikleri ve Seçimi
 • Kalıp Çelikleri Yüzey Kaplama Gereksinimi
 • Yolluk Tasarımı ve Yolluk Giriş Optimizasyonu
 • Kalıp Seti ve Standard Eleman Seçimi
 • Soğutma Tasarımı (Soğutma Verimini Artıracak Özel Tasarımlar)
 • Gaz Kanalları, Parça Çıkarma Tasarımı
 • Parça Kalitesi - Kalıp Tasarım İlişkisi
 • Polimer Özelliklerinin Kalıp Tasarımına Etkisi
 • Kalıp Tasarımında Kullanılan Çeşitli Yazılımlar
 • Dişi-Erkek Hizalama Teknikleri
 • Ters Açıların Yapılandırılması
 • İtici Sistemleri
 • Kalıp Soğutma Optimizasyonu
 • Yolluk Ölçülendirme Teknikleri
 • Yolluk Tasarım ve Konumlandırma
 • Kalıp – Makine Eşleştirme
 • Kapama Kuvveti Hesaplanması
 • Çıkma Açıları
 • Kalıp İmalat Süreci
 • Kalıp Devreye Alma Metodolojisi

 
Kimler Katılmalı
Bu eğitim için hedef katılımcı grubu kalıp tasarımcıları, kalıp imalatçıları, proje liderleri ve plastik parça tasarımcılarıdır.
 
​Eğitim Süresi
3 Gün
 
Eğitim Saatleri
09:00 – 17:00
 
Eğitim Metodu
Eğitim power point sunuları, örnek numune plastik parçalar ile CAE / CAD programları eşliğinde kalıp ve plastik eriyik akışı için örnek vaka incelemeleri ile makine başı uygulamaları şeklinde gerçekleştirilmektedir.
 
Bu Eğitim Hangi Dillerde Verilebilir
Türkçe / İngilizce

Ana Hatlarıyla Eğitim İçeriği

 • Enjeksiyon Çevrimi Yapısı
 • Enjeksiyon Prosesi Girdileri (Inputlar) ve Etkileri
 • Soğuma Zamanı Belirlenmesi ve Etkileri
 • Ütüleme ve Tutma Basıncı ve Zamanı Ayarlanması ve Etkileri
 • Eriyik Sıcaklığı Ayarlanması ve Etkileri
 • Enjeksiyon Hızı ve Basıncı Belirlenmesi ve Etkileri
 • Geri Basınç ve Etkileri
 • Vida Haraketi Ayarlama ve Etkileri
 • Switchover Zamanı Ayarlama ve Etkileri
 • Kalıp Sıcaklığının Belirlenmesi ve Etkileri
 • Sıralı Enjeksiyonda Valf Yolluk Hızı ve Zamanı Ayarlama
 • Enjeksiyon Prosesi Çıktıları (Outputlar)
 • Dolum Süresi
 • Makine Pik Basıncı
 • Tutmaya Geçiş Anında Oluşan Basınç
 • Yastıklama Değerli
 • Vida Dönme Süresi
 • Çevrim Süresi
 • Parametreleri kayıt/parametre Data sheetine uygunluk kontrolü

 
Kimler Katılmalı
Bu eğitim için hedef katılımcı grubu üretim, proses geliştirme, proje, metod ve kalite sorumlularıdır.

​Eğitim Süresi
1 Gün
 
Eğitim Saatleri
09:00 – 17:00
 
Eğitim Metodu
Eğitim power point sunuları, örnek numune plastik parçalar ve katılımcı grubu ile açık tartışmalar eşliğinde gerçekleştirilmektedir.
 
Bu Eğitim Hangi Dillerde Verilebilir
Türkçe / İngilizce

Ana Hatlarıyla Eğitim İçeriği

 • Verimli Sıcaklık Yönetiminin Önemi
 • Plastik Enjeksiyon Prosesi Isı Transferi Genel Yapısı
 • Temel Plastik Soğuma Formülasyonları
 • Neden Kalıp Şartlandırıcı?
 • Kalıp Isı Transferi
 • Kalıp Sıcaklık Profili – Parça Kalitesi İlişkisi
 • Soğutma için Kullanılan İkincil Ekipmanlar
 • Enjeksiyon Makinesi Isı Sarfiyat Yapısı
 • Termal Kamera Analizleri ile Termal Darboğazların Belirlenmesi
 • Konformal Soğutma
 • Farklı Kalıp Çelikleri ve Isı İletkenlikleri
 • Soğutma Kanallarında Türbülans Akışın Önemi
 • Statik ve Dinamik Soğutma Yöntemleri ve Etkileri

 
Kimler Katılmalı
Bu eğitim için hedef katılımcı grubu üretim, proses geliştirme, proje, metod, kalite sorumluları ile kalıp ve parça tasarımcılarıdır.

​Eğitim Süresi
1 Gün
 
Eğitim Saatleri
09:00 – 17:00
 
Eğitim Metodu
Eğitim power point sunuları, örnek numune plastik parçalar ve katılımcı grubu ile açık tartışmalar eşliğinde gerçekleştirilmektedir.
 
Bu Eğitim Hangi Dillerde Verilebilir
Türkçe / İngilizce

Ana Hatlarıyla Eğitim İçeriği

 • Amorf ve Yarı-Kristal Polimer Yapısı
 • Çekme Nedir?
 • Basınç-Hacim-Sıcaklık (PVT) Bağıntısı Üzerinde Çekme
 • Vizkositenin Proses ve Parça Kalitesinde ki Rolü
 • Moldflow Simülasyonu Eşliğinde Eriyik Akış Karakteristiği İncelemesi
 • Kayma Oranı
 • Farklı Malzemelerin Çekme Oranları
 • Çekmeye Etki Eden Temel Faktörler
 • Çarpılma Nedir?
 • Çarpılmaya Etki Eden Faktörler Neledir?
 • Kalıp İçerisinde Homojen Olmayan Basınç Dağılımının Etkileri
 • Çekme ve Çarpılmaya Polimer Etkileri
 • Çekme ve Çarpılmaya Fiber Oryantasyonu Etkileri
 • Çarpılmayı Öngörme Stratejileri
 • Proses Çekme ve Çarpılmayı Nasıl Etkiler?
 • Çekme ve Çarpılmayı Kontrol Altına Alabilmek için Kalıp Tasarım Stratejileri
 • Yolluk Girişinin Çekme ve Çarpılmaya Etkisi
 • Plastik Çekirdek Analizi

 
Kimler Katılmalı
Bu eğitim için hedef katılımcı grubu üretim, proses geliştirme, proje, metod, kalite sorumluları ile kalıp ve parça tasarımcılarıdır.

​Eğitim Süresi
1 Gün
 
Eğitim Saatleri
09:00 – 17:00
 
Eğitim Metodu
Eğitim power point sunuları, örnek numune plastik parçalar ve katılımcı grubu ile açık tartışmalar eşliğinde gerçekleştirilmektedir.
 
Bu Eğitim Hangi Dillerde Verilebilir
Türkçe / İngilizce

Ana Hatlarıyla Eğitim İçeriği

 • Genel Hatları ile Enjeksiyon Profili
 • Tutma Basıncı ve Doğru Tutma Profilinin Önemi
 • Eksik Baskı Neden Olur? Nasıl Çözülür?
 • Çapak Oluşumu Nedenleri ve Çözümleri
 • Parça Yüzeyinde Çöküntü Oluşması
 • Akış İzleri, Kurşuni İzler, Damarlanma Nedenleri ve Çözümü
 • Parça İçerisinde Gözeneklerin Oluşması
 • Parlama Nedenleri ve Çözümü
 • Yanma Neden Oluşur? Nasıl Çözülür
 • Hava Kapanı, Gazlanma ve Vakum Destekli Enjeksiyon
 • Dizel Etkisi
 • Parlaklık Seviye Farkları Nedenleri ve Çözümleri
 • Parlama
 • Makine Başında Uygulama Olarak Enjeksiyon Parametrelerinin Hatalara Etkileri İncelenmesi

 
Kimler Katılmalı
Bu eğitim için hedef katılımcı grubu üretim, proses geliştirme, proje, metod, kalite sorumlularıdır.

​Eğitim Süresi
2 Gün
 
Eğitim Saatleri
09:00 – 17:00
 
Eğitim Metodu
Eğitim power point sunuları, örnek numune plastik parçaların incelenmesi, katılımcı grubu ile açık tartışmalar ile makine başında proses parametrelerinin parça problemlerine etkisinin uygulamalı şekilde incelenmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir.
 
Bu Eğitim Hangi Dillerde Verilebilir
Türkçe / İngilizce

Ana Hatlarıyla Eğitim İçeriği

 • Bilimsel Enjeksiyon Prosesi Nedir?
 • Deney Seti Tasarımı Nedir?
 • Temel Proses Parametreleri (Input – Output)
 • Dolum Çalışması
 • Tutmaya Geçiş
 • Tutma
 • Vida Gecikmesi
 • Mal Alma
 • Dekompresyon
 • Soğuma Zamanı Ayarları
 • Kalıp Açma Ayarları
 • Parça Düşürme Ayarları
 • Kalıp Kapama Ayarları
 • Kalıp Sıcaklık Haritası Oluşturma
 • Gözler Arası Dengeleme
 • Parametrelerdeki Değişimleri Gözlem ve Kayıt
 • Seri Üretimde Karşımıza Gelebilecek Sorunlar


Kimler Katılmalı
Bu eğitim için hedef katılımcı grubu plastik üretim, proses geliştirme, metod vb.. sorumlularıdır.
 
​Eğitim Süresi
2 Gün
 
Eğitim Saatleri
09:00 – 17:00
 
Eğitim Metodu
Eğitim power point sunuları, örnek numune plastik parçalar ile CAE / CAD programları eşliğinde kalıp ve plastik eriyik akışı için örnek vaka incelemeleri ile makine başı uygulamaları şeklinde gerçekleştirilmektedir.
 
Bu Eğitim Hangi Dillerde Verilebilir
Türkçe / İngilizce

Ana Hatlarıyla Eğitim İçeriği

 • MuCELL Prosesi Nedir?
 • MuCELL Proses Parametreleri
 • Konvansiyonel Tasarım Kısıtları
 • MuCELL Parça Tasarım İlkeleri
 • MuCELL Kalıp Tasarım İlkeleri
 • MuCELL Kalıbı Devreye Alma
 • Olası Hatalar ve İyileştirme Yöntemleri


Kimler Katılmalı
Bu eğitim için hedef katılımcı grubu plastik üretim, proses geliştirme, metod, Ar-Ge ve Tasarım sorumlularıdır.
 
​Eğitim Süresi
1 Gün
 
Eğitim Saatleri
09:00 – 17:00
 
Eğitim Metodu
Eğitim power point sunuları, örnek numune plastik parçalar ile CAE / CAD programları üzerinden kalıp ve plastik eriyik akışı için örnek vaka incelemeleri ile katılımcı grubu ile açık tartışmalar eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

Bu Eğitim Hangi Dillerde Verilebilir
Türkçe / İngilizce

Ana Hatlarıyla Eğitim İçeriği

 • Genel Polimer Bilgisi
 • İnce Cidarlı Ambalaj için Plastik Enjeksiyon Prosesi Bilgisi
 • IML – Kalıp İçi Etiketleme
 • Parça Tasarımı – Oksijen Bariyeri İlişkisi
 • Uygulamaya Özel Sıcak Yolluk Sistemleri
 • Özel Soğutma Sistemleri
 • Kalıp Tasarımında Dikkat Edilmesi Gerekenler


Kimler Katılmalı
Bu eğitim için hedef katılımcı grubu plastik üretim, proses geliştirme, metod, Ar-Ge ve Tasarım sorumlularıdır.
 
​Eğitim Süresi
1 Gün
 
Eğitim Saatleri
09:00 – 17:00
 
Eğitim Metodu
Eğitim power point sunuları, örnek numune plastik parçalar ile CAE / CAD programları üzerinden kalıp ve plastik eriyik akışı için örnek vaka incelemeleri ile katılımcı grubu ile açık tartışmalar eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

Bu Eğitim Hangi Dillerde Verilebilir
Türkçe / İngilizce

Ana Hatlarıyla Eğitim İçeriği

 • Polimer Dolgu Türleri
 • Moldflow Simülasyonu Üzerinde Malzeme Dolgusunun Akışa Etkisi
 • Fiber Oryantasyonunun Çarpılmaya Etkisi
 • Fiber Oryantasyonu – Mekanik Performans İlişkisi
 • Fiber Yönlenmesi Kestirim Yöntemleri
 • Fiber Dolgulu Parçalar için Parça Tasarım Limitleri Nelerdir?
 • Kalıp Tasarımında Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Yolluk Girişi ve Lokasyonunun Fiber Yönlenmesine Etkisi
 • Proses Parametreleri – Fiber Oryantasyonu İlişkisi


Kimler Katılmalı
Bu eğitim için hedef katılımcı grubu plastik üretim, proses geliştirme, metod, kalite, Ar-Ge ve Tasarım sorumlularıdır.
 
​Eğitim Süresi
1 Gün
 
Eğitim Saatleri
09:00 – 17:00
 
Eğitim Metodu
Eğitim power point sunuları, örnek numune plastik parçalar ile CAE / CAD programları üzerinden kalıp ve plastik eriyik akışı için örnek vaka incelemeleri ile katılımcı grubu ile açık tartışmalar eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

Bu Eğitim Hangi Dillerde Verilebilir
Türkçe / İngilizce

Ana Hatlarıyla Eğitim İçeriği

 • Krom Kaplama Prosesi
 • Kaplama Parametrelerinin Parça Kalitesine Etkisi
 • Enjeksiyon Hatalarının Krom Kaplamaya Etkisi
 • Kaplama Parametrelerinin Optimizasyonu
 • Yüzey Geriliminin Krom Kaplamaya Etkisi
 • Plastik Boyama Prosesi
 • Boya Prosesi Kimyası
 • Boyama Robotları – Boyama Atomizerleri
 • Boya Kurutucuları
 • Enjeksiyon Hatalarının Boya Prosesine Etkisi
 • Yüzey Gerilimi – Boya Prosesi İlişkisi


Kimler Katılmalı
Bu eğitim için hedef katılımcı grubu plastik üretim, proses geliştirme, metod, kalite sorumlularıdır.
 
​Eğitim Süresi
1 Gün
 
Eğitim Saatleri
09:00 – 17:00
 
Eğitim Metodu
Eğitim power point sunuları, örnek numune plastik parçalar ile katılımcı grubu ile açık tartışmalar eşliğinde gerçekleştirilmektedir.

Bu Eğitim Hangi Dillerde Verilebilir
Türkçe / İngilizce

Brightworks Plastik Akademi olarak ayrıca özel prosesler olarak nitelendirilen aşağıda ki prosesler için de eğitimler vermekteyiz:

 • Reaktif Enjeksiyon Prosesi
 • Kompresyon Enjeksiyon Prosesi
 • Kimyasal Köpürme
 • Gaz Destekli Enjeksiyon


Eğitim detayları için lütfen bizimle irtibata geçiniz